Chất thải nguy hại có xu hướng gia tăng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.

Theo Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, tình hình thu gom, xử lý mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ lượng chất thải nguy hại phát sinh. Ngoài ra, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lượng phát sinh chất thải nguy hại có xu hướng gia tăng và đang gây nhiều áp lực cho công tác quản lý chất thải nguy hại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần