DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của HĐND TP khóa XVI

Linh Nguyễn (ảnh: Thanh Hải)
23-06-2021 11:15
Kinhtedothi - Với 91/92 đại biểu có mặt, đạt 95,79% tổng số đại biểu, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Sáng nay (23/6), tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND TP Hà Nội khóa XVI.
Tại đây, 91/92 đại biểu có mặt, đạt 95,79% tổng số đại biểu HĐND TP khóa XV đã biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Các đại biểu bấm nút thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND TP khóa XVI 
Theo đó, HĐND TP Hà Nội căn cứ kết quả kiểm phiếu, xác nhận kết quả bầu các ông, bà có tên sau:
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP: Bà Hồ Vân Nga giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Vũ Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Minh Tuân giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP: Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội; bà Hoàng Thị Tú Anh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội.
Ban Pháp chế HĐND TP: Ông Duy Hoàng Dương giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế; bà Hoàng Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế; bà Nguyễn Bích Thủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế.
Ban Đô thị HĐND TP: Ông Nguyễn Nguyên Quân giữ chức vụ Trưởng Ban Đô thị; ông Hoàng Việt Cường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị; ông Trần Hợp Dũng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị.
Nghị quyết này cũng nêu rõ, Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP cùng các cơ quan liên quan và các ông, bà trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Các đại biểu bầu chức danh chủ chốt HĐND, UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, theo công bố, với 94 đại biểu bỏ phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng ông, bà như sau: Bà Hồ Vân Nga có 94 phiếu đồng ý, đạt 98,85% tổng số đại biểu; ông Vũ Ngọc Anh có 90 phiếu đồng ý, đạt 94,74% tổng số đại biểu; ông Nguyễn Minh Tuân có 93 phiếu đồng ý, đạt 97,89%; ông Nguyễn Thanh Bình có 93 phiếu đồng ý, đạt 97,89% tổng số đại biểu; bà Hoàng Tú Anh có 94 phiếu, đạt 98,95%; ông Nguyễn Quang Thắng có 90 phiếu, đạt 94,04%; ông Duy Hoàng Dương có 88 phiếu đồng ý, đạt 92,63%; bà Hoàng Thị Thúy Hằng có 93 phiếu đồng ý, đạt 97,89% tổng số đại biểu; bà Nguyễn Thị Bích Thủy có 92 phiếu đồng ý, đạt 96,84% tổng số đại biểu; ông Nguyễn Nguyên Quân có 93 phiếu đồng ý, đạt 97,89% tổng số đại biểu; ông Đoàn Việt Cường có 94 phiếu đồng ý, đạt 98,95% tổng số đại biểu; ông Trần Hợp Dũng có 92 phiếu đồng ý, đạt 96,84%. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định, các ông bà có tên trên đã trúng cử các chức vụ Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban các Ban HĐND TP khóa XVI.