DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội còn 2 dự án thủy lợi được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

04-12-2014 16:33
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ năm 2015.
Theo đó, giai đoạn 2012-2016, thành phố Hà Nội được tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 2.911.600 triệu đồng. Cụ thể, giai đoạn 2012-2015 là 2.111.600 triệu đồng, phân bổ cho 4 lĩnh vực (thủy lợi 4 dự án, kế hoạch vốn là 909.000 triệu đồng; y tế 2 dự án, kế hoạch vốn 30.000 triệu đồng; kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên 29 dự án, kế hoạch vốn 48.000 triệu đồng; ký túc xá sinh viên 4 dự án, kế hoạch vốn 1.124.600 triệu đồng); giai đoạn 2014-2016 được bổ sung 800.000 triệu đồng, phân bổ cho 2 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi.

 
Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ được tiếp tục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ được tiếp tục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
UBND thành phố đã thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và phân bổ kế hoạch vốn hàng năm theo đúng danh mục và mức vốn. Đến hết năm 2014, thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 là 2.068.780 triệu đồng.

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 thì năm 2015, thành phố Hà Nội còn 2 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi tiếp tục được sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ (giai đoạn 2012-2015 được giao 80.493 triệu đồng, đã bố trí năm 2012 là 3.000 triệu đồng, năm 2013 là 3.000 triệu đồng, năm 2014 là 31.973 triệu đồng; theo mức vốn giai giai đoạn 2012-2015, năm 2015 nhu cầu vốn của dự án là 42.520 triệu đồng. Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016, dự án được giao là 472.274 triệu đồng); dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Phú Lương, huyện Ba Vì, giai đoạn 2012-2015 được giao 749.000 triệu đồng, đã bố trí năm 2012 là 80.000 triệu đồng, năm 2013 là 340.318 triệu đồng (trong đó 3.000 triệu đồng bổ sung từ dự án gia cố, nền đê Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ), năm 2014 là 331.682 triệu đồng, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 dự án 327.726 triệu đồng.

Trung tuần tháng 11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thông báo mức vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến kế hoạch năm 2015 cho thành phố Hà Nội là 376.636 triệu đồng. Theo đó, thành phố đề xuất phân bổ kế hoạch vốn năm 2015 như sau: Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước trục chính hệ thống thủy lợi sông Nhuệ 150.000 triệu đồng; dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Phú Lương, huyện Ba Vì 226.636 triệu đồng.
TAG: