Hà Nội: Đề nghị người lao động trong doanh nghiệp khai báo y tế hàng ngày

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội yêu cầu LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn TP tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hằng ngày và các biện pháp “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ban Thường vụ LĐLĐ TP Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô gửi tới toàn bộ LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn TP.
Theo đó, thực hiện Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND TP Hà Nội về việc “Quyết liệt trỉến khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội ”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP yêu cầu Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Khu CN&CX Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) tại các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện Văn bản liên lịch số 06/VBLT-LĐLĐ-KCN ngày 15/5/2021 về chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các doanh nghiệp thuộc KCN&CX Hà Nội; hướng dẫn rà soát, quản lý chặt chẽ các khu nhà ở tập trung đông CNLĐ đế đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và TP.
Cùng đó, cần có văn bản chỉ đạo, đề nghị các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý đăng ký xét nghiệm cho đoàn viên, CNLĐ gửi Trung tâm Y tế các quận, huyện tổ chức lấy mẫu (kinh phí xét nghiệm do các cơ quan, doanh nghiệp quản lý người lao động chi trả); đẩy mạnh thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp, hướng dẫn hoạt động của Tổ An toàn Covid-19 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, báo cáo kịp thời về LĐLĐ TP.
 Công nhân trong giờ sản xuất tại Công ty TNHH Phụ tùng xe máy Yamaha Motor (KCN Bắc Thăng Long)
Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ TP yêu cầu LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn TP tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hàng ngày và các biện pháp “5K” theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Song song đó, đề nghị cần phối hợp các LĐLĐ quận, huyện có đông CNLĐ thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu CN&CX Hà Nội để rà soát, nắm chắc số lượng, tổng hợp danh sách gửi về LĐLĐ TP theo chỉ đạo tại Công điện số 08/CĐ-ƯBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND TP để quản lý.
Cũng trong Văn bản này, Ban Thường vụ LĐLĐ TP yêu cầu LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả, nhanh hơn bằng nhiều hình thức thiết thực tại các cơ quan, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả các nhóm Zalo đã được thành lập, có quy chế hoạt động theo chỉ đạo của LĐLĐ TP (bao gồm các nhóm Zalo của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, của công đoàn cơ sở), trong đó có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo chủ chốt tạo sự kết nối liên thông, thường xuyên và trực tiếp đến các tổ sản xuất, đoàn viên và CNLĐ. Đồng thời, cần tiếp tục đôn đốc việc thành lập mới, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Tổ An toàn Covid-19 trong doanh nghiệp, phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.