Hà Nội hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho 6 làng nghề

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 6 làng nghề, nội dung hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2019.

Theo đó, 6 làng nghề được TP hỗ trợ xây dựng thương hiệu đợt này gồm: Làng nghề chế biến nông sản thôn Chi Nê (huyện Chương Mỹ); làng nghề mộc mỹ nghệ Phúc Trạch (huyện Thường Tín); làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân (huyện Thường Tín); làng nghề Tò he thôn Xuân La (huyện Phú Xuyên); làng nghề nón lá Phú Châu (huyện Ba Vì) và làng nghề chè Ba Trại (huyện Ba Vì).
 Làng nghề Tò he sẽ được hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
Các nội dung được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019 là: 100% kinh phí thực hiện 3 nội dung: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng; tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu. Nhưng tối đa không quá 100 triệu/1 làng nghề/1 nội dung; Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trích từ nguồn kinh phí chi nghiệp vụ năm 2019 tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND TP.
TP giao các sở ngành có liên quan phối hợp triển khai công tác hỗ trợ, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai hỗ trợ thương hiệụ làng nghề. Tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện và cơ chế hỗ trợ phát triển thương hiệu làng nghề năm 2019 báo cáo UBND TP.
UBND các huyện có làng nghề được phê duyệt tại quyết định này có trách nhiệm quản lý thương hiệu của làng nghề trực thuộc địa phương theo quy định; hướng dẫn đại diện làng nghề tiếp tục triển khai các nội dung duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu: Triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy đinh của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy đinh hiện hành; Thực hiện quản lý, duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2019

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần