Không mở thêm các dự án đầu tư cấp nước mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ nay đến hết năm 2015, Hà Nội tập trung hoàn thành dứt điểm và đưa vào sử dụng các công trình cấp nước dở dang; không mở thêm các dự án đầu tư mới, trường hợp mở mới cần xác định rõ nguồn vốn và khả năng huy động nguồn vốn đầu tư hoàn thành công trình trong năm 2015.

Bên cạnh đó, TP cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2011-2013, ước thực hiện năm 2014, dự kiến năm 2015 và ước thực hiện giai đoạn 2011-2015; việc quản lý, điều hành và chấp hành các quy định trong quản lý, điều hành Chương trình giai đoạn 2011-2014; các kết quả đạt được mục tiêu so với kế hoạch; những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế; làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân; các giải pháp, chính sách đến hết năm 2015 nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

 
Trạm cấp nước sạch Xuân Dương, huyện Thanh Oai.
Trạm cấp nước sạch Xuân Dương, huyện Thanh Oai.
Lập kế hoạch Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường đầu tư công giai đoạn 2016-2020 về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Theo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thì đến hết năm 2015, 100% dân số nông thôn Hà Nội sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cũng theo đó, Hà Nội phấn đấu 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế (số lượng 100 lít/người/ngày).