DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Năm 2020, 50% thư viện cấp xã có dịch vụ internet miễn phí

10-02-2014 10:22
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".
Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, 100% thư viện cấp tỉnh, 80% thư viện cấp huyện và 50% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy nhập internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin. Số lượt người sử dụng thư viện công cộng hàng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10 - 15% số dân. Phấn đấu 100% bảo tàng cấp tỉnh ký kết với sở giáo dục và đào tạo các địa phương chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại bảo tàng... Các nhà văn hóa, câu lạc bộ thu hút được 60% số dân ở khu vực thành thị, đồng bằng và 40% số dân ở khu vực miền núi vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.
TAG: