Tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam

Phương Nguyên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong thời gian qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 đã được UBND TP Hà Nội, các sở, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.

Với vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội có vai trò quan trọng để lan tỏa Thủ đô tới cả nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; đồng thời cũng là năm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhằm khẳng định, làm sâu sắc thêm mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật với vai trò của pháp luật đối với đời sống xã hội, Hội đồng Phối hợp PBGDPL T.Ư dự kiến tổ chức Lễ hướng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 vào tối 6/11 tại Nhà hát lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

UBND TP Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn TP. Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 11/2022.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa tinh thần tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành văn bản về tổ chức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Trong đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; UBND quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 241/KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND TP về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 trong thời gian cao điểm (từ ngày 1/11/2022 đến ngày 9/11/2022) và tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật T.Ư tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phạm vi cả nước. UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tập trung phổ biến, tuyên truyền bằng hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

 

Chủ đề Ngày Pháp luật năm nay của TP Hà Nội là: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2022, các ngành, các cấp TP Hà Nội đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần