Tin mới

Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam thời Pháp thuộc

Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Dười thời Pháp thuộc, hệ thống ngân hàng là công cụ kiểm soát nền tài chính, tiền tệ và hỗ trợ cho công cuộc khai khác thuộc địa của chính quyền thực dân. Trong đó, Ngân hàng Đông Dương là trụ cột và nắm giữ vai trò chỉ huy nền kinh tế.
Chăn nuôi Việt Nam dưới thời thuộc Pháp

Chăn nuôi Việt Nam dưới thời thuộc Pháp

Kinhtedothi - Bên cạnh trồng trọt, người Pháp đã làm thay đổi ngành chăn nuôi truyền thống của Việt Nam. Đó là chăn nuôi tập trung ở các đồn điền, trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa; bổ sung cơ cấu giống vật nuôi; áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi, thú y.
Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Với mục tiêu khai thác, bóc lột thuộc địa, thực dân Pháp, ngay sau khi xâm chiếm xong Nam Kỳ đã lập tức khai thác đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng xuất khẩu để thu lợi nhuận.
Người Pháp với cây cà phê ở Việt Nam

Người Pháp với cây cà phê ở Việt Nam

Kinhtedothi - Được di thực đến Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, cây cà phê đã nhanh chóng phát triển và trở thành cây công nghiệp có giá trị xuất khẩu hàng đầu của người Pháp ở Việt Nam.
Người Pháp với cây cao su ở Việt Nam

Người Pháp với cây cao su ở Việt Nam

Kinhtedothi - Năm 1897, khi dược sĩ Raoul, mang hạt cao su có tên khoa học là Havea Brasiliensis về ươm ở vườn Thực Vật Sài Gòn với kết quả là 1.600 cây nảy mầm. Những cây giống này được mang đi trồng thực nghiệm ở hai vườn thực nghiệm...