Tiếp tục rà soát, phát triển khu vui chơi cho trẻ em

Chia sẻ

KTĐT - Sáng 8/5, Đoàn giám sát Thường trực Uỷ ban Văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác chỉ đạo, quản lý hệ thống cung, nhà thiếu nhi, bồi dưỡng năng khiếu, tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

Theo báo cáo của Ban Bí thư Trung ương đoàn, 3 năm qua Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã tập trung rà soát, củng cố hệ thống các cung, nhà thiếu nhi  trên toàn quốc. Hầu hết các cung, nhà thiếu nhi trên toàn quốc đều đầu tư, nâng cấp các thiết bị vui chơi, giải trí nhằm thu hút thiếu nhi đến vui chơi, sinh hoạt… Ngoài ra các cung, nhà thiếu nhi đã tích cực mở rất nhiều lớp năng khiếu trên các lĩnh vực, từ 10-20 loại hình, đối với Nhà thiếu nhi quy mô lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội lên đến 80-90 loại hình….với các lĩnh vực thiết thực: tin học, ngoại ngữ, nhiều mô hình mới “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”, các mô hình sáng tạo khác…

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Uỷ ban Văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đề nghị, những năm qua thiếu điểm vui chơi đã giảm, tuy nhiên, tiếp tục rà soát, rà soát lại các cung, nhà thiếu nhi trên toàn quốc, tiếp tục phát triển hệ thống các nhà vui chơi giải trí cho thiếu nhi…