DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TP Vinh: Tạo môi trường đầu tư thông thoáng

09-01-2015 16:23
Kinhtedothi - Ngày 9/1, UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp báo về tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
Đại diện lãnh đạo UBND TP Vinh cho biết, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ phát triển kinh tế năm 2014 tăng trưởng khá (đạt 7,6/KH:7-8%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng giảm từ 34,05% năm 2013 xuống 32,77%, dịch vụ tăng từ 64,19% lên 65,56% , nông nghiệp giảm từ 1,76% xuống 1,67%. 

Th
ành phố tiếp tục tạo môi trường hành lang thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, tích cực thu hút đầu tư,... Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10.366 tỷ đồng, đạt 101%KH, tăng 7% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69, 2 triệu đồng/năm.

 
Công tác quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB được quan tâm đặc biệt, cơ bản hoàn thành quy hoạch chung xây dựng TP Vinh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Vấn đề trật tự vệ sinh môi trường và ATGT được duy trì...

UBND TP Vinh xác định với nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội là tích cực tạo môi trường đồng thuận, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đảm bảo hiệu quả vững chắc. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết chính sách an sinh xa hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XXII...

Chủ tịch UBND TP Vinh Nguyễn Xuân Sinh khẳng định, trong thời gian tới TP tăng cường đoàn kết trong nội bộ để tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban tạo chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực xã hội quan tâm, như: đất đai, môi trường...  mở rộng mạng lưới dịch vụ trên cơ sở nâng cao chất lượng du lịch. Tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn một cách thông thoáng nhất. 
TAG: