Chính phủ sẽ báo cao Quốc hội về tình hình Biển Đông

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 29/5, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội về tình hình Biển Đông ngay trong kỳ họp này.

  Chưa kỳ họp nào báo cáo tổng hợp ý kiến ĐBQH tại các phiên thảo luận tổ lại nói nhiều đến Biển Đông như lần này. Ông có chia sẻ gì về vấn đề này?

- Đúng là gần đây tình hình Biển Đông có những căng thẳng. Chúng ta đã thông qua Luật Biển năm 2012 và đang tiếp tục thực thi Luật Biển. Đối với các tranh chấp trên Biển Đông, lập trường của Chính phủ ta rất rõ ràng là phải giải quyết thông qua hòa bình, đối thoại, tôn trọng Công ước Quốc tế về về Luật Biển. Đó là các chính sách ngoại giao. Còn ngư dân có quyền đánh cá trên các vùng biển của Việt Nam và chúng ta tiếp tục bảo vệ ngư dân đánh cá một cách hợp pháp.

Việt Nam đã dùng biện pháp ngoại giao lâu nay song vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của cử tri và người dân. Có ý kiến cho rằng tại sao chúng ta không có biện pháp mạnh mẽ hơn?

- Chúng ta đang dùng tất cả các biện pháp để đấu tranh bảo vệ ngư dân. Đấu tranh ngoại giao là biện pháp trong thời bình và luôn là biện pháp được tất cả các nước sử dụng. Các sự việc tranh chấp trên biển không chỉ có ngư dân Việt Nam mà còn ngư dân các nước khác trong khu vực. Tôi xin nhấn mạnh, ta dùng biện pháp ngoại giao và tất cả các biện pháp hòa bình có thể.

Có ý kiến cho rằng trong báo cáo kinh tế - xã hội của Chính phủ, phần Biển Đông còn mờ nhạt, chưa đủ thông tin cử tri trông đợi?

- Chính phủ sẽ có báo cáo bổ sung, tùy thuộc vào sắp xếp của Quốc hội và sẽ có trong chương trình kỳ họp.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!