Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn Hà Nội, UBND TP đã chỉ đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học TP phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án trên địa bàn trong tháng 3/2014.

Cùng với đó, tham mưu, đề xuất với TP tổ chức công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" kết hợp với việc đánh giá, công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương.