Hà Nội giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 87 dự án

Chia sẻ

KTĐT - Hà Nội vừa quyết định, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung của 87 dự án là 884,900 tỷ đồng. Trong đó chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 12 dự án, kinh phí giảm là 18,550 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 75 dự án, kinh phí điều chỉnh giảm là 866,350 tỷ đồng.

Về điều chỉnh tăng vốn đầu tư xây dựng, kế hoạh vốn là 884,900 tỷ đồng, được bố trí điều chỉnh, bổ sung như sau: Bố trí vốn thanh toán cho 36 dự án thuộc chương trình chỉnh trang đô thị đã có khối lượng hoàn thành 174 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn thanh toán các công trình quyết toán hoàn thành 60 tỷ đồng; bố trí vốn cho 30 dự án chuyển tiếp đã có khối lượng hoàn thành, chưa có kế hoạch đầu năm và một số dự án đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm để thanh toán và hoàn thành là 337,150 tỷ đồng;

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn các dự án đang triển khai, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2012 gồm 49 dự án với số vốn 313,750 tỷ đồng, trong đó: Chuẩn bị đầu tư, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 26 dự án với kinh phí điều chỉnh tăng 24,100 tỷ đồng; thực hiện đầu tư, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 23 dự án, kinh phí điều chỉnh tăng 289,650 tỷ đồng.

Điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn cho 5 dự án thuộc khu trung tâm hành chính mới quận Hà Đông trong tổng nguồn vốn đã giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất do UBND quận Hà Đông làm chủ đầu tư năm 2012.

UBND TP cũng đã phê duyệt ứng trước dự toán ngân sách TP năm 2013 là 1.316 tỷ đồng, thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, bức xúc như: Ứng trước 130 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án xây dựng cầu vượt nhẹ thuộc chương trình mục tiêu TP về giảm thiểu ùn tắc giao thông giai đoạn 2011-2015; ứng trước vốn thực hiện dự án xây dựng cơ bản tập trung của TP (gồm ứng trước vốn cho 7 dự án trọng điểm, kinh phí là 272,200 tỷ đồng, ứng trước vốn cho 18 dự án bức xúc về môi trường, chống ngập, giảm thiểu ùn tắc giao thông, cung cấp nước sạch, dự án cấp bách cần triển khai ngay của TP, kinh phí 210,300 tỷ đồng); ứng trước vốn đầu tư xây dựng trạm y tế để tiến tới đạt chuẩn quốc gia, một số địa phương chưa có trạm y tế và một số địa phương có trạm y tế cấp IV, bị xuống cấp nghiêm trọng, kinh phí là 27,500 tỷ đồng; ứng trước vốn ngân sách TP hỗ trợ một số huyện, thị xã đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xã hội cho các xã bị thu hồi đất để phục vụ triển khai các dự án trọng điểm của Quốc gia và TP trên địa bàn, kinh phí 176 tỷ đồng; ứng trước vốn ngân sách TP để thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 là 500 tỷ đồng; ngân sách TP sẽ bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã để ưu tiên hỗ trợ tiền vật tư thực hiện kiên cố hoá đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng phục vụ công tác dồn điền, đổi thửa trong nông nghiệp.