HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thuần Hưng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA), về tổng thể Luật Xây dựng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và phát triển thị trường bất động sản, nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, nhà ở.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, Luật đã bộc lộ những mặt khiếm khuyết, một số chế định không còn phù hợp hoặc cần được xây dựng mới, nên rất cần thiết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. 
HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng - Ảnh 1
 
Cụ thể, HoREA cho rằng, các văn bản quy phạm pháp luật có 5 hạn chế: Chưa đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ; Phương thức xây dựng "Luật khung; Luật ống" khó đấu tranh nhằm hạn chế lợi ích cục bộ của các bộ, ngành; khâu yếu nhất là công tác thực thi pháp luật và việc quy định về các điều kiện, cơ chế thực thi pháp luật của hệ thống các Văn bản dưới luật; thủ tục hành chính còn rườm rà, bất cập; trách nhiệm và năng lực thi hành công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước còn hạn chế.
Tích hợp "quy trình cấp Giấy phép xây dựng"
Do vậy, HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Thứ nhất, Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp "quy trình cấp Giấy phép xây dựng" bao gồm trong đó cả quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật; phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp đặc biệt.
Trường hợp UBND cấp tỉnh có yêu cầu thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng (nhằm hỗ trợ một số Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa đảm bảo năng lực thẩm định thiết kế xây dựng công trình cấp I, hoặc công trình có kỹ thuật phức tạp...).
Về lâu dài, Hiệp hội kiến nghị xã hội hóa công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.
Về miễn cấp Giấy phép xây dựng
HoREA kiến nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng, bổ sung các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng sau: Đối với các công trình đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật.
Các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng thuộc các dự án nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng) và đã được thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Và các công trình xây dựng nhà ở đơn lẻ của cá nhân, hộ gia đình trong đô thị, đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Về cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn
Theo HoREA, hiện nay, theo quy định tại Khoản 4 Điều 89 Luật Xây dựng, chỉ có công trình cấp đặc biệt và cấp 1 mới được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn.
Hiệp hội đề nghị sửa đổi khoản 4 Điều 89 theo hướng "không giới hạn cấp công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế cơ sở được thẩm định", nhằm cải cách thủ tục cấp giấy phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần