Phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số

Chia sẻ

KTĐT - Tháng hành động vì Trẻ em năm 2013 sẽ được triển khai với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” và được diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2013.

Phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số - Ảnh 1
 
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Đây là một trong những nội dung được UBND Thành phố Hà Nội ban hành trong Kế hoạch số 68/KH-UBND  về việc triển khai Tháng hành động vì Trẻ em năm 2013.

Các hoạt động trọng tâm tập trung triển khai trong Tháng hành động bao gồm: Rà soát việc thực thi văn bản pháp luật, chính sách của Trung ương và Thành phố liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tăng cường công tác ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết có hiệu quả những trường hợp vi phạm quyền trẻ em và trợ giúp kịp thời trẻ em bị xâm hại. Giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc tại cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em. Biểu dương khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân tích cực, có thành tích trong Tháng hành động.

Về công tác tuyên truyền, trọng tâm nội dung trong Tháng hành động là chủ đề “Tạo cơ hội phát triên bình đẳng cho trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số” với 8 khẩu hiệu, thông điệp cụ thể. Phương thức tuyên truyền được ưu tiên thực hiện thông qua Đài phát thanh Truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh cơ sở với nhiều hình thức đa dạng như phóng sự, bài viết, tờ rơi… Bên cạnh đó, công tác truyền thông tập trung lồng ghép các nội dung về Quyền trẻ em, chống tai nạn thương tích trẻ em vào các hoạt động như Quốc tế thiếu nhi 1/6, Lễ vào hè, Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần