Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Theo Báo Thanh Hóa
Chia sẻ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 27-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.
Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.  
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị.  

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  
Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát; Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; song, giá xăng dầu, nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.  
Các đại biểu dự hội nghị.  

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; kịp thời khắc phục, giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thực hiện các mục tiêu đề ra và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phục hồi nhanh và tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13,41%, đứng thứ 3 cả nước, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,93%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,3%; dịch vụ tăng 7,8%; thuế sản phẩm tăng 36,06%.

Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 38 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh lên 196 sản phẩm, trong đó có 01 sản phẩm OCOP cấp quốc gia; có thêm 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Sầm Sơn); 05 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 08 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các đại biểu dự hội nghị.  
Các đại biểu dự hội nghị.  

Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 6,82 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,3 lần cùng kỳ (trong đó có 44,6 nghìn lượt khách quốc tế, gấp 2,2 lần cùng kỳ)…Thu ngân sách nhà nước gần đạt dự toán cả năm và tăng cao so với cùng kỳ; ước đạt 26.334 tỷ đồng, bằng 93,6% dự toán, tăng 63,4% so với cùng kỳ…

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 69.056 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ…Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Đến ngày 18-6-2022, có 1.663 doanh nghiệp mới được thành lập, bằng 55,4% kế hoạch, tăng 42,3% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước về số doanh nghiệp thành lập mới; tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 17.863 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh kết nạp 1.850 đảng viên mới, bằng 61,6% kế hoạch; có 829 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025, đạt tỷ lệ 8,11%....

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cũng đã nêu lên một số hạn chế, yếu kém, chỉ ra nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém…

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, báo cáo đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022. Trong đó, tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022; hoàn thành các quy hoạch, cơ chế, chính sách lớn, tạo cơ sở cho phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách năm 2022 tăng so với số thu thực hiện năm 2021. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả bước đầu và rất quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu ý kiến tại hội nghị.  
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu ý kiến tại hội nghị.  

Phát biểu ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam bên cạnh thống nhất với những nội dung, kết quả đã đạt được như báo cáo trình bày tại hội nghị, đã chỉ ra những hạn chế như: Nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh trong phát triển, chưa thu hút được doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất vùng nông nghiệp có quy mô lớn. Còn một số cán bộ, đảng viên vẫn chưa tận tâm, tận lực trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh…

Đồng chí Lê Tiến Lam đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng tâm, đồng lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.  
Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.  

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả nổi bật trong 6 tháng, vẫn còn những hạn chế, trong đó sản phẩm OCOP được công nhận nhiều, nhưng việc xây dựng thương hiệu, chuỗi sản phẩm chưa phát huy được hiệu quả; việc công bố giá vật liệu xây dựng chưa theo kịp với diễn biến trên thị trường.

Đồng chí đề nghị nhiệm vụ, giải pháp đề ra cần sát với tình hình thực tế, thể hiện tính chiến đấu cao để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.  
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.  

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã phân tích về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ tạo sự tin tưởng, đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng, trong Nhân dân, giúp vị thế của tỉnh được nâng lên.

Đồng chí đề nghị, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần tiếp tục nâng cao công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là phải rút ngắn thời gian trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và Nân dân; quan tâm hỗ trợ cho ngư dân, doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao để vươn khơi bám biển; thực hiện nghiêm thanh tra, kiểm tra công vụ...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.  
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.  

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Những kết quả 6 tháng mới chỉ là bước đầu, nên không được thỏa mãn, chủ quan, cần phải thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng nêu lên những giải pháp trong việc điều hành của UBND tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục tình trạng một số cán bộ, công chức đang e dè, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong lĩnh vực y tế…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tình hình thế giới và thời tiết diễn biến phức tạp dự báo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ… Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ủy ban MTTQ tỉnh cần tăng cường công tác giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm để khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.  
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phân tích làm rõ những kết quả 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu lên một số công trình đầu tư dàn trải, dở dang lãng phí, tốn kém; việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc thiếu quyết liệt trong khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương cụ thể để giải quyết…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần chuyển đổi mạnh trong phát triển ngành nông nghiệp, trong đó những cây đã có hiệu quả kinh tế, thị trường thì cần phát triển.

Cùng với đó, nắm tình hình thực tế để kịp thời sửa đổi một số cơ chế, chính sách đã lỗi thời, lạc hậu không theo kịp với sự phát triển; chỉ đạo rà soát đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia đang làm dang dở để xem xét đầu tư giải quyết dứt điểm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.  

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu ý kiến đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và hệ thống chính trị nhằm thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh vừa có thời cơ thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó có 5 khó khăn, thách thức đó là: Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta cũng như tỉnh ta; thiên tai, dịch bệnh thì diễn biến khó lường; giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực; có một số thể chế không còn phù hợp với sự phát triển; một số cán bộ, đảng viên, Nhân dân, trong đó đáng lưu ý một số cán bộ, đảng viên chưa tiền phong, gương mẫu mà còn vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phải xử lý kỷ luật ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - Ảnh 1

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trong bối cảnh đó, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí khẳng định: Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, là minh chứng rất rõ thể hiện sự thống nhất, đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả “dọc ngang thông suốt trên dưới đồng lòng”; đoàn kết trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị, trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục được tăng cường và ngày càng vững chắc. Lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành các chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên; hình ảnh tốt đẹp về đất và người xứ Thanh được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế…

Với tinh thần không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất với những hạn chế mà các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã chỉ ra. Đồng thời nêu thêm một số hạn chế còn tồn tại đó là: Trong công tác phòng, chống dịch hiện nay một số nơi đã xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là…. nên việc tiêm vaccine tiến độ chưa đạt yêu cầu mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 đề ra. Việc chuyển dịch cơ cấu, nhất là đối với những cây trồng có giá trị, có công nghiệp chế biến, có thị trường tiêu thụ còn chậm; tiến độ triển khai một số dự án lớn còn chậm; kết quả giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu đề ra; một số quy hoạch vẫn chậm về tiến độ, chất lượng không cao, quản lý quy hoạch chưa tốt; ô nhiễm môi trường một số nơi vẫn tiếp tục diễn ra, gây bức xúc cho Nhân dân. Vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị thiếu quyết liệt, không cụ thể… Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số sở, ngành, địa phương chưa nghiêm. Ở một số nơi việc tuân thủ quy chế làm việc, chức trách, nhiệm vụ chưa đúng.

Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - Ảnh 2

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi tác động đến thực hiện nhiệm vụ của tỉnh từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Mỗi cơ quan, địa phương đơn vị; mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải xác định nghĩa vụ của mình phía trước còn rất nặng nề, không được chủ quan, không được thỏa mãn, không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được.

Trước mắt, những kinh nghiệm hay, những bài học quý, những cách làm hiệu quả cần phải được phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Đồng thời phải kiên quyết khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém mà trong báo cáo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã nêu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phát huy cao nhất nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Hóa đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm - Ảnh 3

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh cần phải tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID- 19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó vaccine là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch; từ tỉnh đến cơ sở phải thần tốc hơn nữa trong việc tiêm chủng vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, theo công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo kế hoạch của UBND tỉnh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các ngành có liên quan phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm. Cùng với đó, phải tiếp tục quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo, động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022, gắn với đó là hoàn thành thể chế, trong đó có quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị Thanh Hóa; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp… Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo hướng tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; tập trung vào những dự án lớn, các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó rà soát lại các công trình đang tiến hành dở dang cần phải tập trung hoàn thành để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn “không để một ai bị bỏ lại phía sau”. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ ở cơ sở, không để cho các vụ việc tồn đọng kéo dài. Trên cơ sở đó, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tuyệt đối, an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, của Nhà nước.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đi đôi với đó phải phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra giám sát hiệu quả đối với từng cấp, từng ngành…

Tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy vì Nhân dân phục vụ và phải đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.