Bộ trưởng Bộ Công an: Sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới

Nguyễn Vũ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 7/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình Quốc hội Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, từ ngày 1/7/2022, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân. Trước khi phát hành chính thức mẫu hộ chiếu mới, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu mới đến cơ quan đại diện của tất cả các nước tại Việt Nam, sau 1 tháng thông báo theo quy định, không có quốc gia nào có ý kiến.

Tuy nhiên, đến ngày 27/7/2022, một số nước thông báo tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi thông tin “nơi sinh” của người mang hộ chiếu.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình Tờ trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình Tờ trình tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Để tháo gỡ khó khăn nêu trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện in bị chú bổ sung thông tin về “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân.

Phía nước ngoài chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân, tuy nhiên các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị Việt Nam sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân, đặc biệt phía Séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin “nơi sinh” đến hết năm 2022.

Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1/1/2023).

Bộ trưởng Bộ Công an nhận định, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trên hộ chiếu sẽ tạo thuận lợi cho công dân và không làm phát sinh thêm thủ tục và chi phí.

Trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, các thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam do Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định, nên việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Quốc phòng – An ninh nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về đánh giá tác động của việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu. Đồng thời cho rằng, việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu sẽ bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam khi thực hiện hoạt động nhập cảnh tại các nước.

Theo cơ quan thẩm tra, do yêu cầu về thời gian thực hiện việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân hộ chiếu trước ngày 1/1/2023, nên không bảo đảm thời gian để thực hiện quy trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam hoặc ban hành một nghị quyết riêng của Quốc hội về nội dung này.

Ủy ban Quốc phòng – An ninh cũng nhất trí với Tờ trình của Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép đưa vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV nội dung: “Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam; giao Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam”.

Đồng thời đề nghị Chính phủ về lâu dài cần nghiên cứu theo hướng mở rộng bổ sung “nơi sinh” vào giấy tờ xuất nhập cảnh nói chung để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp ổn định, lâu dài cho công dân Việt Nam.

Nội dung này sẽ được các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ chiều 7/11 và thảo luận hội trường vào ngày 9/11.