Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa 2 Tổng Công ty HUD và VICEM

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, giai đoạn 2021 – 2025 sẽ đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa 2 Tổng Công ty còn lại trực thuộc Bộ Xây dựng là Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Ông Tạ Quang Vinh cho biết, trong năm 2020, Bộ Xây dựng đã thực hiện chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng 7 công ty mẹ Tổng Công ty, gồm: LILAMA, VNCC, COMA, CC1, FICO, Sông Đà, IDICO tổng số tiền thu được từ cổ phần hóa 6.358,9 tỷ đồng, chuyển về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 5.278,6 tỷ đồng.
Hiện nay, toàn bộ các doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa đều thực hiện niêm yết theo quy định. Trong đó, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán 2 doanh nghiệp, sàn giao dịch Upcom 12 doanh nghiệp. Hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần tại 7/12 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa giai đoạn từ 2011 đến nay.
Đối với công tác thoái vốn, chuyển giao vốn tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu, đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 4 Tổng Công ty: DIC, Xây dựng Bạch Đằng, CC1 và IDICO; thoái giảm vốn nhà nước tại Tổng công ty Viglacera nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 8.340 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng đa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa 2 Tổng công ty HUD và VICEM.
Đồng thời, đã chuyển hồ sơ ra Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để tổ chức bán đấu giá cổ phần nhà nước tại HANCORP và Sông Hồng. Tuy nhiên, cuộc bán đấu giá tại HANCORP không thành công do không có nhà đầu tư tham gia, tại Tổng Công ty Sông Hồng phải tạm dừng để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ do Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành có hiệu lực ngày 30/11/2020 không có điều khoản chuyển tiếp. Các Tổng công ty còn lại, gồm: LILAMA, VIGLACERA tiếp tục thực hiện thoái vốn theo lộ trình, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đã hoàn thành chuyển giao 5 Tổng Công ty: LICOGI, VNCC, FiCO, VIWASEEN và Sông Đà sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Đang xử lý vướng mắc về pháp lý để tiếp tục chuyển giao Tổng công ty COMA sang SCIC.
Đối với công tác thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết, từ năm 2016 đến hết năm 2020, các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu đã thực hiện thoái vốn thành công tại 48 đơn vị với giá trị thoái 3.900,13 tỷ đồng, thu về 6.347,03 tỷ đồng.
“Tính đến hết năm 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa thêm 7 Tổng Công ty, gồm: LILAMA, CC1, FICO, VNCC,COMA, IDICO và Sông Đà, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là 14/16 Tổng Công ty. Hiện đang tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa đối với 2 Tổng Công ty còn lại là Tổng Công ty HUD và VICEM. Trong đó trọng tâm là hoàn thành phương án sử dụng đất và thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp” – Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho hay.