Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến:

Nâng tỷ lệ giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 90%

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 4/7, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đạt kết quả rõ nét trên các mặt công tác

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, bám sát Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Thành uỷ, ban hành chương trình công tác Cải cách tư pháp của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả rõ nét trên các mặt công tác.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, UBND TP tổ chức tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ động chỉ đạo, tổ chức xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Thủ đô (sửa đổi), đề cương dự thảo Luật Thủ đô, xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời. Các cơ quan tư pháp Thành phố được đẩy mạnh, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu, rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai.

Ngoài ra, chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm các cơ quan tư pháp TP khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ. Toà án Nhân dân hai cấp TP Hà Nội đã triển khai thủ tục hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh hoạt động hòa giải, đối thoại trước khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ việc. Quan hệ phối hợp công tác giữa Công an với VKSND, TAND hai cấp của TP luôn đảm bảo chặt chẽ theo Quy chế phối hợp liên ngành phục vụ cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử luôn được tiến hành thống nhất…

6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Thành ủy về công tác cải cách tư pháp; Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022” và các quy định của pháp luật có liên đến quan hoạt động từ pháp, Cải cách tư pháp.

Đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19 CT/TU, ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội về phòng, chống tội phạm. Các cơ quan tư pháp hai cấp TP tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện trên địa bàn TP được thực hiện đúng quy trình, nghiêm túc và phục vụ tốt cho sự phát triển chung TP. Đối với UBND TP, đã chủ động tham mưu cho Bí thư và Ban Chỉ đạo tổng kết Luật Thủ đô để trình xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Chính phủ và Quốc hội. Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP. Việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xét xử được thực hiện nghiêm túc, không xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá, chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng. Các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh và đạt 98,2% (vượt chỉ tiêu mà Quốc hội và Bộ Công an giao). Mối quan hệ giữa cơ quan điều tra công an, viện kiểm sát, toà sát luôn được phối hợp thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Kết quả thực hiện 5 năm Quy chế 01/QC-LN giữa 10 sở ngành của TP cho thấy đã thực hiện tốt việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn TP.

Nêu một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 208 ngày 2/10/2020 của Thành ủy về thực hiện Chương trình số 33-CTr/BCĐ, ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành uỷ về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022” và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp. Tiến hành sơ kết Chỉ thị 19 và triển khai Hướng dẫn số 04 của Ban Bí thư.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tin tố giác, tin báo tội phạm đạt 90% theo chỉ đạo của T.Ư. Tiếp tục giữ vững tỷ lệ khám phá tội phạm đạt trên 75%, khám phá trọng án bảo đảm trên 90% và cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu mà Quốc hội giao.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TP đề nghị UBND TP tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Kịp thời tăng cường thanh tra, kiểm tra trong vấn đề bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp lộ trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với Ban Nội chính Thành ủy,  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Viện kiểm sát Nhân dân TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành TP để phù hợp với tình hình thực tiễn...