Tạo cơ chế để người dân tham gia xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cao kết quả đạt được trong 4 năm triển khai xây dựng NTM của Thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết, theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020, TP phấn đấu có trên 70% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, các xã càng về sau càng gặp nhiều khó khăn hơn các xã ban đầu.

“Xây dựng NTM là sự nghiệp lớn, có ý nghĩa lâu dài, quan trọng của TP, chừng nào Thủ đô còn nông thôn thì còn chương trình xây dựng NTM”. Đây là nhận định của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), từng bước nâng cao đời sống nông dân do Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong 4 năm triển khai xây dựng NTM của Thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết, theo mục tiêu đề ra, đến năm 2020, TP phấn đấu có trên 70% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, các xã càng về sau càng gặp nhiều khó khăn hơn các xã ban đầu. Do đó, các địa phương cần huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời… Đồng thời, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân về xây dựng NTM, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại để người dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng NTM.

Theo Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, hiện nay, Thủ đô Hà Nội đang dẫn đầu cả nước và sẽ tiếp tục đi đầu trong phong trào xây dựng NTM. Để đạt được mục tiêu trên, Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành, địa phương cần tạo cơ chế để người dân tham gia xây dựng NTM một cách rộng rãi, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Bên cạnh đó, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM cho hợp lý. Theo Bí thư Thành ủy, toàn TP cần tập trung cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, bình quân thu nhập theo đầu người đạt 40 – 45 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 02 TP, sau khi xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ được triển khai xây dựng mô hình điểm của T.Ư, Thành ủy, UBND TP đã lựa chọn 3 xã điểm của TP và 15 xã điểm của 15 huyện, thị xã để triển khai nhân rộng. Các xã được lựa chọn phần lớn có xuất phát điểm thuộc diện thấp và trung bình của các địa phương, đạt và cơ bản đạt từ 1 - 3 tiêu chí, hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn.

Đến nay, sau 4 năm thực hiện xây dựng NTM, đề án xây dựng NTM của toàn TP, đề án chung của các huyện, thị xã và đề án, quy hoạch xây dựng NTM các xã đã được phê duyệt. Các xã làm điểm NTM cũng cơ bản đạt chuẩn. Toàn TP có 109/386 xã đạt chuẩn NTM (đạt 28,23%), 156 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí, 115 xã đạt 10 - 13 tiêu chí và chỉ còn 6 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí. Như vậy, từ chỗ bình quân mỗi xã chỉ đạt 2 tiêu chí năm 2010, đến nay, mỗi xã đạt bình quân trên 15 tiêu chí.

Tại hội nghị, có 7 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua xuất sắc; 30 tập thể, 158 cá nhân, 192 gia đình được UBND TP trao tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp cho chương trình xây dựng NTM.