Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, phát triển quận Hà Đông

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 40-TB/TU về “Kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Hà Đông”.

 Bí thư Thành Ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc với Quận ủy Hà Đông diễn ra ngày 21/11.
Theo nội dung Thông báo số 40-TB/TU, ngày 21/11/2020, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm việc với quận Hà Đông về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Trong Thông báo số 40-TB/TU, chỉ đạo 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với Quận ủy Hà Đông trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quận nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế, kết quả trên các lĩnh vực của quận đối với sự phát triển chung của Thủ đô. Qua đó động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy ý chí, khát vọng, xây dựng phát triển quận xứng đáng với truyền thống, mong đợi của cán bộ, đảng viên và TP.
Ngoài ra, tích cực triển khai quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chương trình công tác lớn; đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền, sâu sát cơ sở; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các quy trình công tác, các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng.
Bên cạnh đó, phát triển kinh tế nhanh, hợp lý, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của quận. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn quận bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
Phát huy vai trò, vị trí của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả đi vào thực chất, chiều sâu công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền các cấp.
Đáng chú ý, ban hành kèm Thông báo trên còn có phụ lục nêu rõ chỉ đạo giải quyết 14/14 kiến nghị của Quận ủy Hà Đông tại cuộc làm việc bao gồm: Cách thức giải quyết, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết từng kiến nghị. 14 kiến nghị nêu trong thông báo bao gồm 3 vấn đề chính. Trong đó, có 3 kiến nghị về quản lý đất đai, 8 kiến nghị về xây dựng cơ bản, đô thị và 3 kiến nghị về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục.
Theo đó, đối với đề nghị TP Hà Nội sớm xem xét kết luận, cho phép quận Hà Đông tiếp tục thực hiện công tác giao đất dịch vụ theo đề xuất của liên ngành, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND TP  có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận thực hiện. Trước mắt, UBND quận Hà Đông tiếp tục tuyên truyền các trường hợp đủ điều kiện theo quy định thực hiện lập hồ sơ, ghép lô, nộp nghĩa vụ tài chính để giao đất dịch vụ. Đối với trường hợp không đủ điều kiện giao đất, UBND thành phố có văn bản trao đổi, báo cáo Bộ TN&MT để xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc giao đất cho các hộ trong năm 2021.
Đối với kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo các ngành xử lý dứt điểm tồn tại về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc đất nông nghiệp tại các xã trước đây thuộc huyện Thanh Oai và nay đã sáp nhập về quận Hà Đông, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Quận ủy Hà Đông rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm trong năm 2021.