Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2020

Đặng Sơn - Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 4/12, tại Kỳ họp thứ 11, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, số dự án thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 30/9/2019 là: 608 dự án với diện tích 1.983,2 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 673 dự án; diện tích là 2.172,15 ha);
Số dự án Sở TN&MT thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến ngày 30/9/2019 là: 686 dự án với diện tích 2.214,31 ha; ước đến ngày 31/12/2019 là 862 dự án, diện tích 2.867,22 ha.
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết
Như vậy kết quả thu hồi đất trên địa bàn TP đến ngày 30/9/2019 là 1.294 dự án với diện tích 4.197,51 ha đạt 56%; ước đến ngày 31/12/2019: 1.535 dự án với diện tích 5.039,27 ha đạt 67,23% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND TP.
Ngay từ đầu năm, các sở ngành TP đã chủ động phối hợp, tập trung hướng dẫn tháo gỡ cho các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện thị xã để triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng để thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn TP.
Nhìn chung các Dự án đủ hồ sơ pháp lý đã được thẩm định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng thời gian quy định; kết quả thu hồi đất, giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, để tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia và của địa phương.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình thu hồi đất, giải phóng mặt bằng do một số quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường còn có sự chồng chéo, chuyển tiếp qua nhiều luật, nghị định, nên công tác chuẩn bị đầu tư thường kéo dài hơn dự kiến.
Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn do một số hộ dân trông chờ vào việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 nên không hợp tác trong công tác điều tra, khảo sát, kiểm đếm lập phương án giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
Công tác đăng ký một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của các Chủ đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã vẫn còn chưa sát với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và khả năng thực hiện.
Nhiều chủ đầu tư triển khai còn cầm chừng, cân đối nguồn lực và nghe ngóng thị trường, vì vậy chưa quyết liệt thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư còn chậm làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất.
Một số địa phương, đơn vị triển khai lập và thực hiện dự án còn chậm, công tác chuẩn bị đầu tư như lập và trình phê duyệt quy hoạch khu đất đấu giá còn chưa đảm bảo việc khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật;
Việc chuẩn bị quỹ đất sạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá còn do nhiều bất cập, nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng. Một số khu đất đấu giá tại khu vực xa đô thị đã thực hiện đấu giá nhưng không có người tham gia do thị trường bất động sản năm 2019 có dấu hiệu chững lại dẫn đến một số đơn vị chưa tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo.
Một số địa phương dự kiến một số dự án triển khai, hướng nguồn thu từ đấu giá đất, do công tác đấu giá triển khai không đạt yêu cầu nên đã phải chuyển sang năm tiếp theo.
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, HĐND TP Hà Nội đã thống nhất thông qua danh mục 2.142 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích là 8.051,01 ha; 209 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 358,84 ha. 100% đại biểu có mặt đã đồng thuận với Nghị quyết, chiếm 93,07% tổng số đại biểu HĐND TP.
Trong đó số dự án thu hồi đất năm 2019, đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 04/12/2018 và Nghị quyết số 10/NQ - HĐND ngày 8/7/2019 chuyển tiếp sang Danh mục thu hồi đất năm 2020 là 1.577 dự án, với diện tích là 5.355,22 ha gồm: 1.360 dự án vốn ngân sách với diện tích 3.542,25 ha và 211 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 1.808,85 ha.
Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2020 của HĐND TP.
Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần