Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát triển nông nghiệp hữu cơ, trong đó có lĩnh vực thủy sản, được Hà Nội xác định là hướng đi trong thời gian tới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng Thủ đô.

Theo định hướng phát triển của ngành nông nghiệp Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2025, TP sẽ tập trung xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản hữu cơ, các mô hình lúa - cá hữu cơ. Đồng thời chú trọng phát triển các giống cá thương phẩm có chất lượng cao như chép, trắm đen…

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích thủy sản nuôi trồng hữu cơ có chứng nhận đạt 10ha; diện tích thực hiện chuyển đổi sang nuôi trồng theo hướng hữu cơ khoảng 150ha. Đến năm 2030, toàn TP sẽ có 80ha nuôi trồng thủy sản hữu cơ được chứng nhận và diện tích chuyển đổi sang hướng hữu cơ vào khoảng 500ha.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Hà Nội định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản tại 6 huyện. Trong đó, có khoảng 47ha tại huyện Mỹ Đức, 43ha tại huyện Ba Vì, hai huyện Quốc Oai và Phú Xuyên - mỗi địa phương phát triển 22ha thủy sản hữu cơ. Hai huyện Chương Mỹ và Phúc Thọ sẽ phát triển lần lượt 21ha và 5ha thủy sản hữu cơ.

Thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, trước mắt, ngành nông nghiệp sẽ triển khai một số mô hình nuôi trồng thủy sản hữu cơ tại các địa phương có lợi thế để từng bước nhân rộng. Bên cạnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10/NQ-HĐND TP Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất TP ban hành một số chính sách riêng để khuyến khích nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Sở NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT từng bước triển khai thực hiện các nội dung của Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg.

Để thúc đẩy nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ theo định hướng chung, UBND TP đề nghị các huyện, thị xã nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển của riêng địa phương mình. Hàng năm, cân đối bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần