Hà Nội đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 16 xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt thuộc 6 huyện ngoại thành Hà Nội đã được lên kế hoạh ưu tiên về việc đưa thông tin truyền thông về cơ sở.

Các xã gồm Khánh Thượng, Minh Quang, Ba Vì, Ba Trại, Tản Lĩnh, Yên Bài, Vân Hoà, Minh Châu thuộc huyện Ba Vì. Xã Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân, huyện Quốc Oai. Xã Đông Xuân và xã Phú Mãn, huyện Thạch Thất. Xã Trần Phú; huyện Chương Mỹ. Xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ

Kế hoạch nhằm xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội, khoa học- kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt, rút ngắn khoảng cách về đảm bảo thông tin và nhu cầu hưởng thụ thông tin trên địa bàn Thành phố; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; ngăn chặn đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt.

Theo Kế hoạch, Thành phố phấn đấu đến năm 2013 hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầu cuối phục vụ công tác thông tin và truyền thông cơ sở.
 
Đến năm 2014, tăng cường tổ chức thông tin, hỗ trợ đưa thông tin về cơ sở. Đến năm 2015, tiếp tục tập huấn đào tạo cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở và hỗ trợ thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành phố đã đề ra một số nội dung chính như: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở.