Hà Nội yêu cầu tập trung thanh toán nợ xây dựng cơ bản trước tháng 6/2017

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã ký ban hành Công văn số 1766/UBND-KH&ĐT về giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, UBND các huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản (XDCB) cần tập trung nguồn lực thanh toán nợ XDCB trước tháng 6/2017. Chỉ khi nào xử lý xong nợ XDCB nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án để tiếp tục thực hiện. Đồng thời, có các biện pháp không để xảy ra phát sinh nợ XDCB như: Rà soát lại toàn bộ kế hoạch XDCB năm 2017 đã giao để trình HĐND cùng cấp điều chỉnh (nếu cần), đảm bảo: Tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị 1792/CT-TTg ngay 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nguyên tắc của HĐND và chỉ đạo của UBND TP; cắt giảm các dự án mới để dành vốn bổ sung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chuyển tiếp nhằm tăng số lượng các dự án hoàn thành năm 2017, đồng thời giảm sức ép bố trí vốn cho những năm sau, không để phát sinh nợ XDCB.
UBND các huyện chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất theo kế hoạch được duyệt; rà soát đất xen kẹt trong khu dân cư, giải quyết xử lý tồn tại, vướng mắc về đất đai trên địa bàn để thu tiền sử dụng đất tạo nguồn bổ sung vốn xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2017.

Rà soát lại thiết kế, dự toán toàn bộ các dự án đã được bố trí vốn (cả các dự án chuyển tiếp) làm cơ sở để lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh (nếu cần) đảm bảo thiết kế, dự toán đưa ra lựa chọn nhà thầu, thi công phải tuân thủ nguyên tắc: Phân kỳ đầu tư hợp lý, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục công trình trên tất cả các mặt (hình thức, quy mô, kết cấu, biện pháp thi công công trình; tiêu chuẩn kỹ thuật, số lượng, chủng loại thiết bị); đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đảm bảo: Chất lượng, kỹ thuật, đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; thực hiện theo mức kế hoạch vốn được giao, không yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công, tuyệt đối không để phát sinh nợ XDCB. Tăng cường công tác giám sát đánh giá đầu tư, giám sát cộng đồng theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất bố trí từ nguồn vốn ngân sách TP hỗ trợ huyện Ba Vì, Quốc Oai kiên cố hóa giao thông, thủy lợi theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND TP để thanh toán nợ xây dựng cơ bản (phần thuộc trách nhiệm của ngân sách TP cho các dự án thuộc Chương trình nông thôn mới); kinh phí này được giảm trừ vào phần ngân sách TP hỗ trợ huyện Ba Vì, Quốc Oai trong giai đoạn 2018 - 2020 (Kế hoạch 188/KH-ƯBND ngày 6/10/2016 của UBND TP), báo cáo UBND TP xem xét theo quy định.

Độc giả có thể tham khảo toàn văn Công văn trên TẠI ĐÂY