Quận Thanh Xuân: Phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 22/5, UBND quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Dự hội nghị gồm 380 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường và tổ trưởng tổ dân phố các phường trên địa bàn quận.

 Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe TS Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược & Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) giới thiệu những điểm mới, nội dung cơ bản của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đây là 2 luật quan trọng trong hệ thống pháp luật và có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng trong công tác quản lý Nhà nước. Đồng thời, thông tin một số nội dung, kết quả công tác giải quyết đơn thư, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận từ đầu năm đến nay.
Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.