Quy hoạch chung Hà Nội sẽ được trình Thủ tướng trong quý I/2011

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa báo cáo chi tiết về Đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa báo cáo chi tiết về Đồ án quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, UBND TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội.

 

Trên cơ sở nhiệm vụ thiết kế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhìn chung đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng chỉ đạo liên doanh tư vấn hoàn thiện đã đạt được các mục tiêu cơ bản: Xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh - văn hiến -văn minh - hiện đại, trên nền tảng phát triển bền vững, là trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, đồng thời có tầm ảnh hưởng khu vực.

 

Ban Cán sự Đảng Chính phủ thống nhất cao với quy hoạch phân bố không gian đô thị. Trong đó, thủ đô Hà Nội được xây dựng phát triển bền vững theo mô hình chùm đô thị gồm: Đô thị hạt nhân trung tâm kết nối với 5 đô thị vệ tinh và các thị trấn thuộc khu vực nông thôn. Đô thị trung tâm hạt nhân sẽ bao gồm cả hai phía tả và hữu sông Hồng, được quy hoạch trở thành trung tâm chính trị, văn hóa, lịch sử, dịch vụ, y tế, đào tạo chất lượng cao của thành phố Hà Nội và cả nước. Dự báo đến năm 2030, dân số đô thị lõi vào khoảng 4 - 4,6 triệu người.

 

Với đề xuất của Bộ Xây dựng, các cơ quan, công sở cấp Trung ương phải di dời khỏi khu vực nội đô sẽ được xây dựng mới tại Mễ Trì - Mỹ Đình hoặc Tây hồ Tây, quy mô đáp ứng được yêu cầu làm việc hiện đại, tiện nghi theo mô hình khu tập trung, liên cơ quan cũng được Chính phủ nhất trí thông qua.

 

Thủ tướng yêu cầu sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, thành phố Hà Nội cũng cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương lập, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các chương trình dự án theo các phân kỳ đầu tư xây dựng, đồng thời tổ chức, giám sát việc quản lý thực hiện quy hoạch để quy hoạch được thực hiện nghiêm túc.

 

Do tầm quan trọng của đồ án, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiến hành rà soát, chỉnh sửa một số điểm được góp ý để báo cáo Bộ Chính trị khoá mới thông qua, trước khi trình Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến, quy hoạch chung Hà Nội sẽ được trình Chính phủ thông qua trong quý I/2011.