Thu hồi gần 3.500 m2 đất tại quận Hoàng Mai để xây Trung tâm văn hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi 3.445m2 đất tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai để GPMB thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa phía đông quận Hoàng Mai.

UBND Thành phố giao UBND quận Hoàng Mai phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết và tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người bị thu hồi đất theo quy định; có trách nhiệm quản lý, chống lấn chiếm diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

Đồng thời, UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND phường Trần Phú phối hợp với Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai phổ biến, niêm yết công khai và gửi quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đến từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi.

UBND thành phố cũng giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng; Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ quản lý chuyên ngành hướng dẫn Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.