Thủ tướng chỉ thị củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đánh giá việc triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại một số địa phương còn mang nặng tính hình thức, hiệu quả hoạt động hạn chế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Chị thị của Thủ tướng Chính phủ nêu: Thời gian vừa qua, thiên tai diễn biến phức tạp, trên khắp các vùng miền cả nước. Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chuyên nghiệp của T.Ư, cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có vai trò nòng cốt thực hiện phương châm “4 tại chỗ” ở cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là trong đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung năm 2020. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai còn mang nặng tính hình thức, hiệu quả hoạt động vẫn hạn chế, đồng thời gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai phát huy vai trò quan trọng trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra nhằm chủ động công tác phòng chống, giảm thiểu thiệt hại, xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai, đồng thời thực hiện quy định của Luật Phòng chống thiên tai, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư căn cứ điều kiện thực tế và loại hình, diễn biến, phương án ứng phó thiên tai của địa phương để chỉ đạo triển khai xây dựng, củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Công tác này cần được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, không làm phát sinh bộ máy, tránh hình thức, lãng phí.
UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo việc củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Trong đó, tập trung công tác tập huấn kiến thức, kỹ năng và từng bước trang bị công cụ, phương tiện cần thiết để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã khi tham gia thực thi nhiệm vụ. Bố trí ngân sách địa phương, Quỹ Phòng chống thiên tai và huy động các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác đào tạo, tập huấn và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng xung kích khi được huy động thực hiện nhiệm vụ.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNT tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích tại các địa phương. Khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng xung kích.
Tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan xây dựng các mô hình điểm Đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đại diện cho các vùng miền và chỉ đạo triển khai nhân rộng. Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn các địa phương khi có khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng và triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.