Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc.

Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại kỳ họp Thứ nhất HĐND TP Hà Nội Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 tiến hành kỳ họp thứ nhất - kỳ họp có vai trò và ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho các hoạt động của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương và Thành phố, đại diện cử tri Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt, chúc mừng 105 vị đại biểu đã được cử tri Thủ đô tín nhiệm bầu vào HĐND Thành phố khóa 15. Chúc kỳ họp thứ nhất HĐND Thành phố thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Thưa các đồng chí!

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân Thủ đô, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử diễn ra trên toàn quốc. Với 98,98% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, cử tri Thủ đô đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và xây dựng chính quyền các cấp của Thành phố; lựa chọn những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài để bầu đủ 30 đại biểu Quốc hội, 105 đại biểu HĐND Thành phố, 1183 đại biểu HĐND cấp huyện và bầu được 15.559 đại biểu HĐND cấp xã. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sự ổn định vững chắc về chính trị trên địa bàn Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị bầu cử từ Thành phố đến cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử.
Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị của Thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử.

Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Thưa các đồng chí!

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND thành phố Hà Nội với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân” đã phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố, thường xuyên bám sát nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ Thành phố để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô, góp phần phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Thành phố, giải quyết những vấn đề cấp bách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. HĐND Thành phố đã thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của HĐND từng bước được nâng lên qua từng kỳ họp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cử tri và nhân dân Thành phố.

Thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ là tiền đề, để HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND Hà Nội khóa 15 là rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Đảng bộ Thành phố, đó là: “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp nhân dân Thủ đô đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất; trong đó, HĐND, UBND, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, các ban HĐND và từng cá nhân các vị đại biểu HĐND Thành phố khóa 15 cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Từ tinh thần chung như vậy, tôi xin chia sẻ, gợi mở và nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Một là, là kỳ họp đầu tiên của HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021, với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND Thành phố trong suốt nhiệm kỳ. Tại kỳ họp này, sẽ tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND và các cơ quan chuyên trách của HĐND Thành phố; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Thành phố theo luật định.

Ngay sau Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, đồng thời, chủ động giới thiệu nhân sự để ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Thủ đô trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện các bước, quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ trên cơ sở quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

Đối với các đồng chí giữ các chức danh: Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố vừa qua đã kiện toàn và theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Hà Nội được giới thiệu thêm 01 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố. Các đồng chí được giới thiệu vào nguồn nhân sự nói trên là những đồng chí đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có quá trình rèn luyện, phấn đấu và khẳng định được vai trò, hiệu quả trên lĩnh vực công tác được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là những đồng chí đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất giới thiệu để tái cử và được Trung ương đồng ý phê duyệt.

Trong số các đồng chí được giới thiệu tham gia các Ban của HĐND Thành phố nhiệm kỳ này theo hướng tăng cường cán bộ chuyên trách: có nhiều đồng chí đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua và các đồng chí đã có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở quận, huyện và công tác tại MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, HĐND Thành phố sẽ bầu các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân Thành phố phục vụ công tác xét xử theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận dân chủ, chọn lựa để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND Thành phố trong thời gian tới.

Hai là, ngay sau kỳ họp này, HĐND Thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố, 8 Chương trình công tác lớn Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2016-2020 để bàn, quyết định và ban hành các chương trình công tác, nghị quyết HĐND để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.

Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp của Thành phố; trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi.

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong nhiệm kỳ này, HĐND Thành phố phải luôn có giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng về mọi mặt của Thành phố. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.

Với trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, mỗi đại biểu HĐND Thành phố cần sát dân hơn, gần dân hơn và bám sát cơ sở nhiều hơn; chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tốt hơn các hoạt động giám sát, đổi mới việc tiếp xúc cử tri, phát hiện vấn đề sớm hơn và hành động có hiệu quả thiết thực.

Ba là, đối với hoạt động của UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021: Thành phố đang ở thời điểm đầu nhiệm kỳ, gánh vác trọng trách lớn, với nhiều nhiệm vụ quan trọng và to lớn cần phải làm ngay, trong đó, phải đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, UBND Thành phố phải chủ động, quyết tâm khắc phục những yếu kém, gỡ bỏ những rào cản đang là trở lực đối với sự phát triển của Thủ đô trên các lĩnh vực, như: Môi trường đầu tư, kinh doanh; thủ tục hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước,…

Mới đây, tại Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định Hà Nội hội tụ mọi tiềm năng và cơ hội phát triển, trở thành Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Đồng thời, đặt ra yêu cầu đối với Hà Nội phải đi tiên phong và trở thành trung tâm khởi nghiệp, trung tâm sáng tạo của cả nước. Muốn như vậy, chính quyền Thành phố phải thực sự cầu thị, sẵn sàng đổi mới, sẵn sàng chấp nhận cái mới, có nhiều sáng kiến khuyến khích, hỗ trợ để những mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo phát triển.

Đây cũng chính là mục tiêu hướng tới của của lãnh đạo Thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý;

Thưa các đồng chí!

Năm 2016, đánh dấu sự khởi đầu hoạt động của HĐND Thành phố khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn thách thức; nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong đợi HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới và những đóng góp thiết thực nhằm không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đi sâu, nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phát huy sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và cử tri Thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “…Hà Nội phải là thành phố đi đầu, làm gương cho cả nước…”.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần