Khánh Hòa chi 10,39 tỷ đồng để xác định giá đất cụ thể 278 trường hợp

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND tỉnh Khánh Hòa dự chi 10,39 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để xác định giá đất cụ thể đối với 278 trường hợp.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Quyết định định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Cụ thể, số trường hợp cần xác định giá đất cụ thể dự kiến khoảng 278 trường hợp. Trong đó, 159 trường hợp cần thuê tư vấn xác định giá đất gồm 116 trường hợp xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi; 41 trường hợp xác định để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hai trường hợp xác định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.

Khánh Hòa cần 10,39 tỷ đồng để định giá đất 278 trường hợp. (Ảnh: Trung Vũ)
Khánh Hòa cần 10,39 tỷ đồng để định giá đất 278 trường hợp. (Ảnh: Trung Vũ)

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự kiến cần khoảng 10,39 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Theo đó, 4,64 tỷ đồng dùng để thực hiện tính tiền bồi thường, tái định cư 116 trường hợp, bao gồm các dự án đầu tư công của địa phương. Số tiền còn lại khoảng 5,51 tỷ đồng dùng để thực hiện định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 41 trường hợp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa còn dự tính dùng 240 triệu đồng để thực hiện tính giá đất hai trường hợp dùng để đế đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, trong các trường hợp xác định giá đất cụ thể TP Nha Trang có 97 trường hợp, TP Cam Ranh có 14 trường hợp, Thị xã Ninh Hòa có 33 trường hợp, huyện Diên Khánh có 49 trường hợp, huyện Cam Lâm và Vạn Ninh cùng có 12 trường hợp, huyện Khánh Vĩnh 5 trường hợp, huyện Khánh Sơn 13 trường hợp.